Politikker

Med sin godkendelse af nedenstående politikker pålægger Direktionen alle medarbejdere, at udføre sine opgaver i overensstemmelse med fastlagte procedurer, for at fastholde og øge vores kunders tilfredshed og dermed virksomhedens fortsatte, gunstige udvikling.

 • Læsser og losser til rette tid og kvalitet
 • Have en god, relevant og rettidig kommunikation med vores kunder og andre relevante parter
 • Analyserer kundeklager og afvigelser, samt indfører forbedrende tiltag og ikke mindst vurderer, om det tiltag er anvendelige
 • Nært og kvalitetsmæssig tillidsskabende forhold til vores kunder og vores kunders kunder, indlejede vognmænd og til relevante myndigheder
 • Effektivt afvigelsessystem der kan reducere antallet af skader og hændelse og løbende søge at forbedre os
 • Kvalitetspolitik er vedligeholdt og tilgængelig internt og for relevante eksterne interessenter
 • Forpligte os til at leve op til kunde, lov- og myndighedskrav
 • Forpligte os til løbende at forbedre ledelsessystemet, for at sikre fortsat værdiskabelse
 • Uddanne vore medarbejder så de altid har de fornødne kompetencer
 • Implementer BBS i vores system

 • Beskytte det omgivende miljø mod skadelige virkninger fra vore aktiviteter og minimere spild
 • Fokusere på forbruget af diesel
 • Løbende følge forbruget af energi og igangsætte relevante forbedringstiltag
 • Udvise vilje til information, åbenhed og samarbejde ved alle henvendelser om vore transporters miljøforhold
 • Forpligte os til at overholde miljølovgivningen og de til enhver tid gældende myndighedskrav
 • Forpligte os til at beskytte miljøet, herunder forebyggelse af forurening
 • Forpligte os til at leve op til kunde, lov- og myndighedskrav
 • Forpligte os til løbende at forbedre ledelsessystemet, for at sikre fortsat værdiskabelse

 • Fastholde forståelsen for betydningen af SH&E-tiltagene.
 • Reducere og forebygge arbejdsulykker
 • Opfordre alle til at tale åbent om vores arbejdsmiljø
 • Sætte mål for arbejdsmiljøarbejdet og følge nøje op herpå
 • Have fokus på høj medarbejdertilfredshed
 • Have fokus på registrering af nærvedhændelser
 • Forpligte os til løbende at fremme den generelle arbejdssikkerhed, forebyggelse af personskader, arbejdsrelateret sygdom, beskyttelse af helbredet i forbindelse med arbejdet
 • Forpligte os til løbende at forbedre ledelsessystemet, for at forbedre arbejdsmiljøpræstationerne
 • Forpligte os til at overholde gældende lovgivning og de til enhver tid gældende myndighedskrav.

 • Sikre, at transportmateriellet altid er korrekt rengjort inden læsning
 • Sikre, at chaufføren altid kontrollerer, at kamre, udløb, koblinger, slanger, døre og presenninger er rene og tørre efter rengøring.
 • Sikre, at vore chauffører er opmærksomme på produkternes kvalitet
 • Altid fremvise et rengøringscertifikat.
 • Altid dokumentere de sidste 3 laster
 • Forpligte os til at overholde gældende regler for fødevaretransport.
 • Forpligte os til at leve op til kunde, lov- og myndighedskrav inden for fødevaretransport

Følgende politikker er gældende for ANNEBERG transport A/S